2013

Ingen turnering anordnades under året.
Vi satsar istället på tre tävlingar under 2014.
Mixeddubbel i februari och en kombinerad herrdubbel
i vanliga klassen samt en veteranturnering (över 65 år)
under hösten.