Eterklang - en kör för alla

Alla kan sjunga! Vår kör är en glad kör för alla.

Vi har en mycket duktig och inspirerande körledare som heter Sara Brannäs och vi har en blandad repertoar med pop, rock, soul, visor och gospel.

Du behöver inga förkunskaper utan alla, både män och kvinnor som gillar att sjunga, är välkomna i vår kör. Varje session startar med mjuk uppvärmning så att vi kan lämna dagens krav bakom oss och ha full fokus på sången.

Vi brukar ha väldigt roligt och vår kör bygger mer på lust än prestationskrav. Vi sjunger inte efter noter och har inga inträdesprov utan alla är välkomna. Så ta gärna med kollegor som har lust att hänga på.

Terminsavgiften för public service-anställda är 350 kr.
Ju fler vi blir desto lägre avgift.

Välkomna alla!

Annalena Granér
Kören Eterklang
Mobil: 0730-567074 

 

Det är bevisat i forskning – att när du sjunger :

  • Ökar dina "Må bra hormoner" (Oxytocin)
  • Blodtrycket sjunker
  • Ökar den intellektuella kapaciteten