Historia

Historik: Sedan den 20 maj 1963 har det funnits en fotoklubb, SR FOTO.

Med tiden har omvärlden förändrats när SR delades upp i SR, SRF, SVT och UR, men fortfarande är klubben för oss
anställda då klubben är organiserad under SR/TV IF. Vår intention är att om man kommer in på KH/RH med passerkort
och har sin verksamhet inom SR, SRF, SVT, UR, ska man kunna vara med i SR Foto.

I kontorshuset, vid friskvården N2 har vi ett mörkrum med förstoringsapparater, färg/sv. Papperstorkar, kemibänk, m.a.o.
ett ganska så bra utrustat mörkrum. Medlemmar kan boka detta labb max 5 tim. Därefter kan man fortsätta om ingen
annan bokar efter dig.  Däremot måste labbet vara utrymt kl 22.00, för då låses friskvårdsavdelningen.

Postgiro 19 89 07-8

Medlemskap i klubben kostar nu 150 kr/år. Då har man rätt att låna fotolabbet.

Vi har datautrustning med Photoshop 6.0, flatbedsscanner som även tar negativ 24x36mm till 10 X 13 cm färg o svarvit,
cd/dvd brännare med programvara för enklare filmredigering. . Årsavgiften (150:-) sätts in på Postgiro 19 89 07-8
Sveriges Radios Fotoklubb. Där anger man internadress, interntel, e-post, hemmadress och gärna hemtel.
(Sprids ej utanför styrelsen). 

Fotolabbet bokas hos Hans Österman. hans.osterman@svt.se

Vi tar gärna emot förslag från medlemmarna om aktiviteter. Aktiviteter meddelas huvudsakligen via e-mail. I samband med
att Digitallabbet nu är i drift, finns det en liten hjälpskrift för att komma igång. 

Vår utställningsvägg försöker vi byta en gång var 4-6 vecka. Därför är vi i ständigt i behov av bilder.
Kontakta Gunneli Leistam (eller någon i styrelsen), om du har bilder du vill ställa ut.

Med vänliga hälsningar! Styrelsen i Fotoklubben