Historik

Sveriges Radio / Televisions Idrotts- och Fritidsförening
Den 28 februari 1950 behandlades föreningens första anhållan om ekonomiskt bidrag i direktionen.
Man beviljades enbart 2 000 kr av äskade 3 700 kr “av hänsyn till företagets ekonomiska förhållande”.

Engström, Lundgren, Hyland och Orup
De första klubbarna hade bridge, damgymnastik, fotboll och skytte på agendan.
Den förste ordföranden var Rolf Lundgren med Lennart Hyland som vice och Lars Orup som sekreterare.
Senare blev Lennart Hyland ordförande och följdes av bl a P-O Wester och Gert Engström.
Idag omfattar föreningen mer än 25 klubbar och sektioner i Stockholm och tiotal klubbar ute i landets distrikt.
Totalt har vi i dag över 1.200 medlemmar.

Mer info får du av Pär Olsson, ordf. SR/TV IF, tel 784 1832 och Maggan Cruseman, tel 784 1226.

 Lars Orup ovan Lennart Hyland och Gert Engström nedan