Konstföreningen vid SR, SVT och UR

Välkommen till Konstföreningen som blivande medlem!

Medlemsavgiften är 250 kr per år.

Du kan anmäla medlemsskap via e-post eller brev. Se nedan för adressuppgifter.

(Föreningen har en expedition belägen i RH plan 5.)

Vi behöver veta följande:

  • Namn
  • Din hemadress eller internadress
  • Telefonnummer, både hem och arbetet
  • Din e-postadress

Du kan anmäla dig genom

  • Internpost: RH/Konstföreningen
  • E-post: lena.strand@ur.se
  • Postgiro: 937053-7