Konstföreningen vid SR, SVT och UR

Välkommen till Konstföreningen!

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften till plusgiro: 937053-7

För anställa inom public servicebolagen kostar medlemsavgiften 2019, 250 kronor – och så skjuter företaget till ungefär lika mycket pengar i bidrag.

Är du pensionär kostar det 350 kronor, har årsmötet beslutat. Där skjuter inte företaget till några pengar och bidragen får inte användas, därför är avgiften 100 kronor dyrare. Detta är enda skillnaden. Vi behandlar vi alla lika inför guidningar och Konstlotteriet.

Betalar du medlemsavgiften innan 30 mars, så deltar du i 2019 års konstlotteri.
-------
Vill du bli ny medlem ska du först mejla (konstforeningen@sr.se) med följande uppgifter:

 • Namn
 • Arbetsplats
 • Hur vi kontaktar dig, t.ex e-postadress 

  HJÄLP OSS ATT VÄXA! Vi har affischer som vi gärna mejlat och som du kan anslå på din arbetsplats. Hör av dig.
  Eller kanske kan du bara tipsa om vår förening till konstintresserade kolleger.

  Kontaktuppgifter: 
  Föreningens kansli (obemannad): telefon: 08-7841258
  e-post: konstforeningen@sr.se

 • Ordförande: Ola Gäverth
  telefon: 08-7849616
  e-post: ola.gaverth@sr.se

  ------------------
  Varför en konstförening? 

  Att förmedla upplevelser och kunskap är en av vår konstförenings största uppgifter.

 • Det gör vi genom att under vår- och höstsäsongerna locka våra medlemmar med besök på utställningar och i konstnärsateljéer eller med inbjudna föreläsare.Vi anordnar dessutom varje vår ett lotteri bland medlemmarna.

 • Ett femtiotal verk finner då nya ägare. Huvudsakligen är det konst av unga, svenska konstnärer.

 • Att stödja det nya konstlivet är nämligen också en uppgift för en konstförening.

 • Vi är även en resande konstförening. En gång per år far vi utrikes och ett par gånger om året gör vi en inrikes dagsresa.

 • Det sägs att var tjugonde svensk är medlem i enkonstförening. Med flera hundra konstintresserade medlemmar är vi en stor s k arbetsplatskonstförening.

 • Kreativa medarbetare inom de företag konstföreningen omfattar har självfallet stort utbyte av mötet med kreatörer utanför vårt arbetsområde. Med knappt 30 år på nacken är vår konstföreningen ung. Det finns sekelgamla konstklubbar.
  Den första startades i Tyskland 1799 av ingen mindre än den store författaren Goethe. I samband med vårt 20-årsjubileum gjordes en liten konstbok om konstföreningen.

 • I den kan nyblivna medlemmar lära sig mer om vår konstförening.