Konstföreningen vid SR, SVT och UR

Styrelsen 

Kontakt genom föreningens ordförande Ola Gäverth: konstforeningen@sr.se, 08-7849616

Föreningens styrelse 2019

Ola Gäverth, SR, ordförande

Susanne Cornelius, SVT, sekreterare

Agneta Bengtsson, - SR - kassaförvaltare

Åke Lindqvist, SRF, vice ordförande 

Börje Spiik - UR - ledamot, konstansvarig

Aina Bergvall - tidigare SVT - ledamot, konstansvarig

Kjerstin Oscarson - tidigare SR - ledamot

Kristina Buddee Roos, UR, ledamot

Katarina Cooper, SR, ledamot

Anna Abenius, SVT, ledamot

Gunilla Sols, SRF, ledamot

Valberedning
Ingrid Östlund
Eskil Garpebring  (Kontakt: ega1@telia.com)