Konstföreningen vid SR, SVT och UR

Styrelsen 

Kontakt genom föreningens ordförande Ola Gäverth: konstforeningen@sr.se, 08-7849616

Föreningens styrelse 2018

Ola Gäverth, - SR - ordförande

Agneta Bengtsson, - SR - kassaförvaltare

Åke Lindqvist - SRF - vice ordförande 

Camilla Lundberg - tidigare SVT -  ledamot 

Kjerstin Oscarson - tidigare SR - ledamot

Karsten Thurfjell - SR - ledamot

Lena Ahlström - UR - ledamot

Börje Spiik - UR - ledamot

Katarina Boive - SR - ledamot

Aina Bergvall - tidigare SVT - ledamot


Valberedning
Ingrid Östlund
Eskil Garpebring  (Kontakt: ega1@telia.com)