Kontakt

Vill du bli medlem i Vox Media?

 

Det finns flera sätt:

* ta kontakt med ordföranden, Susanna Nordell (SR), tel 070-8170447

* du kan komma och vara med på någon eller några av våra repetitioner för att se om du trivs och passar i kören. Vi har  tre öppna repetitioner i början av varje termin, men du kan ansluta även under  terminen. Någon provsjungning har vi inte, däremot vill vår dirigent gärna lyssna in vilken stämma du passar i.

* genom att sedan sätta in medlemsavgiften, f.n. 500 kr/termin för anställda (pensionärer och externer 1250 kr/termin) på pg 199691-7.

Titta i kalendern så ser du vad som är på gång...
Kalendern

Välkommen!

 

Kontakt

 E-post: susanna.nordell@sverigesradio.se

Frågor kring hemsidan: Birgitta Myhrman (birgitta.myhrman.edberg@gmail.com)

Stämfiskaler:

Sopraner: Gittan/Birgitta Sandberg
Altar: Ylva Hemstad
Tenorer: Ragnar Rosell
Basar: Rolf Mörlin