Löpning

Bilden nedan visas en proffslöpare från egna leden.
Pär Ohlsson är tillika ordförande i Klassikerklubben.