Malmö SR

Verksamhetsberättelse 2015
SR IF Malmö

SR IF Malmö har under 2015 haft 19 medlemmar varav 15 vikarier och tillsvidareanställda.

Vi har deltagit i sex motionslopp: Vårruset, Blodomloppet, Malmömilen, I-formloppet, Midnattsloppet och Yddingeloppet. I år har vi även spelat Boule på Boulebar.
Förutom ovanstående var nästan samtliga medlemmar aktiva på andra sätt. Många tränar på gym och vissa simmar. Detta bidrar dock inte SR IF Malmö till utan man använder sina friskvårdspengar via Wellnet.
Vi har haft ett bra år med fin gemenskap och vi utgår ifrån att det 2016 ska bli minst lika bra.

Medlemsantalet jämfört med 2014 har dessvärre minskat lite men vi arbetar hela tiden för att bli flera i SR IF Malmö. Det är som alltid stor ruljangs på personalen så det är svårt att behålla medlemmar från år till år men just nu ser det ut som vi har en stadig skara folk.

SR IF Malmö bedriver framför allt aktiviteter som främjar gemenskapen på SR Malmö.

Maria Andersson
Ordförande SRIF Malmö

2016-02-04

Boulebar 150518