Om Sveriges Radios ridklubb

SR Ridklubb är en sektion inom SRTVIF (Sveriges Radios/TV:s Idrotts- och Fritidsförening), gemensam för anställda inom Sveriges Radio, Sveriges Radio Förvaltnings AB, Sveriges Television och Utbildningsradion.

Vi har i dag runt 60 betalande medlemmar, de flesta anställda, vikarier eller projektanställda inom koncernen. Men även externa medlemmar är välkomna.

Vissa rider på ridskolor, andra är fodervärdar eller har egen häst. Vi rider på olika ställen men har många gemensamma aktiviteter. Du behöver inte vara elitryttare för att vara med i Sveriges Radios Ridklubb. Ryttare på alla nivåer är lika välkomna, ett allmänt hästintresse räcker gott och väl för ett medlemskap.
 

Styrelsen 2019

Ordförande:

Helena Bengtsson
helena.bengtsson@svt.se

Vice ordförande:

Lena Näslund
lena.mc.naslund@telia.com

 
 

Kassör:
Emma Boustedt
boustedt@kth.se

FB-redaktör:
Maria Holmin
maria.holmin@svt.se

Övriga ledamöter och suppleanter:

Ulrica Bengtsdotter
ulrica.bengtsdotter@sverigesradio.se
Hanna Malmodin
hanna.malmodin@sverigesradio.se
Emelie Rosén
emelie.rosen@sverigesradio.se
Astrid Ohlsén
astrid.ohlsen@svt.se
Åsa Sandström
asa.sandstrom@svt.se
Mariette Parling
mariette.parling@sverigesradio.se
Lena Samuelsson
lena.samuelsson@sverigesradio.se

Tävlings- och aktivitetsansvariga: