Bli medlem i Sveriges Radios (och teves) ridklubb!

Gör så här:
- Betala in kalenderårsavgiften 200 kr till postgirokonto nr 38 72 23 - 1. Ange namn.
- Skicka ett mail till sr.ridklubb@gmail.com och berätta att du vill vara medlem. Ange namn, adress (både hem och till jobbet), telefon och e-postadress.

Alla är välkomna som medlemmar och kan delta i aktiviteter och resor (public service-anställda har förtur till arrangemangen, men hittills har vi aldrig behövt neka någon). Endast anställda inom programbolagen är berättigade till subventioner från klubben, men vi kan ofta förhandla fram förmånliga priser för alla. För att vara berättigad till subventioner krävs att du är anställd,  (tillsvidare- vikarier, projekt- och mångfaldsanställda) inom SR, SVT, UR eller SRF och att du betalt medlemsavgiften. Subventionerna varierar från år till år, beroende på medlemsantal och anslag. Som medlem kan du delta i olika tävlingar i både dressyr och hoppning, på ett mycket opretentiöst plan. Klubben arrangerar också kurser i t ex dressyr, hoppning och körning. Vi ordnar även föredragskvällar, studiebesök och ridresor – både internationellt och inom landet.

Som medlem kan du komma med förslag på aktiviteter. Klubben är vad du gör den till!