Reit im Winkl

Eurovision Sports 2018 hölls i Reit im Winkl i södra Tyskland.
Resultat finns på www.es2018.de

Svenska laget i RiW

 Svenska delagationmen samlad