RKT


RKT - Radions Kvinnliga Tjänstemannaklubb

Vi är en förening enbart för kvinnor.
Idag kan det tyckas lite gammalt och mossigt, men historien är en levande berättelse om hur det var i Sverige förr i tiden. Klubben bildades 1943, då kvinnor inte fick ansluta sig till de fackliga organisationerna.
Den bildades just för att få sin talan i form av nätverk, hur man skulle jobba med dessa frågor, vad gäller för avtal osv.
Några år efter bildandet av RKT, 1947, fick kvinnor lov att ansluta sig till de fackliga organisationerna, men föreningen blev ändå kvar.

Numera är det en förening för alla programbolagens kvinnor och våra aktiviteter är ett brett sortiment utav teater, film, handarbete, konst, rundvandringar, resor osv.

Gå med i klubben och ta del utav alla härliga aktiviteter som vi gör tillsammans!

Vänliga hälsningar
Styrelsen

susanne.cornelius@svt.se
SVT (Ordförande i RKT)