Simning

Välkommen till Kronobergsbadet i Polishuset på Kungsholmen Stockholm på fredagar
Vi simmar nu på allmänhetens tid från 6.30 -16. Du bör föranmäla dig till nedanstående personer eftersom
anmälan sker i receptionen på badet genom att du signerar ditt deltagande på en lista som heter SR / TV IF.

Kom och prova, föranmäl till Margareta.Cruseman@srf.se tel 41226 eller Maurice.Mogard@sr.se tel 42004.

Vi räknar med att vara tillbaka på GIH-badet hösten 2018.