Sturebadarna

S T U R E B A D A R N A
Sturebadarna är en gympagrupp som fått sitt namn efter Sturebadet och startade där i slutet av 1940-talet
av några radiomedarbetare på K8 (Kungsgatan 8).
Gympa medåtföljande bastu och bassängbad blev ledmotivet för verksamheten. När man under 1980-talet
höjde avgifterna kraftigt tvingades vi söka annan lokal.
Efter ett kort "gästspel" i IOGT:s lokaler på Kungsgatan hade vi turen att från hösten 1985 få utnyttja
dåvarande 1:a Sparbankens, på Hamngatan motionsutrymme. Där fanns också bastu och ett fint poolrum.
Men även där steg kostnaderna och vi flyttade därifrån.
Numera är verksamheten förlagd till motionshallen i Kontorshuset.

Sturebadarna

Från vänster: Jonas Ström, Bengt Hellgren (kassör), Lars Boberg, Bertil Andersson, Kerstin Rosenholm, Ulla Roberts, Curt Bjurenström, Ingemar Åberg, Sonja Ottosson, Hans Norén (något skymd), Olov Willén (ordförande), Stig Pettersson.

Kontakta Olle Willén för ytterligare information på e-post: olov.willen@bredband.net

Nedan Bertil Andersson som sträcker ut!

Bertil Andersson sträcker ut