Styrelsen

STYRELSEN BESTÅR AV:

Ordförande Petter Stenberg
Kassör. Anneli Lie
Sekr. Mats Lindgren
Tävlingsledare. Anders Bäckman och Petter Wahlberg