Styrelsen 2018

SRTV IF styrelse 2017 Fr v t h: Ingela Håkansson, Ola Karlsson (lämnat styrelsen), Maria Spångberg Persson, Janne Holmberg, Susanne Cornelius, Maurice Mogard (lämnat styrelsen), Maggan Cruseman och Pia Molinder. Saknar på bilden gör Andreas Haglund

Susanne Cornelius - SVT - ordförande
 
  Maria Persson - kassör
 Pia Molinder Pia Molinder - SVT - sekreterare
 
   
 Maggan Cruseman Margareta Cruseman - SRF - ständig ledamot
   
 Jan Holmberg, vice ordförande SRTVIF Janne Holmberg - SVT - vice ordförande
Medlem i jutsuklubben, skytteklubben PS Skott och fotoklubben
 
  Andreas Haglund - SR - ledamot
  Ingela Håkansson - UR - ledamot