Styrelsen 2017

SRTV IF styrelse 2017 Fr v t h: Ingela Håkansson, Ola Karlsson, Maria Spångberg Persson, Janne Holmberg, Susanne Cornelius,
Maurice Mogard, Maggan Cruseman och Pia Molinder. Saknar på bilden gör Andreas Haglund

Susanne Cornelius - SVT - ordförande

  Maria Persson - kassör
 Pia Molinder Pia Molinder - SVT - sekreterare

 Maurice Mogard Maurice Mogard - SR - webbansvarig
 Maggan Cruseman Margareta Cruseman - SRF - ständig ledamot
  Ola Karlsson - UR - webbansvarig
 Jan Holmberg, vice ordförande SRTVIF Janne Holmberg - SVT - vice ordförande
Medlem i jutsuklubben, skytteklubben PS Skott och fotoklubben

  Andreas Haglund - SR - ledamot
  Ingela Håkansson - UR - ledamot