Styrelsen 2017

 

Susanne Cornelius - SVT - ordförande

  Maria Persson - kassör
 Pia Molinder Pia Molinder - SVT - sekreterare

 Maurice Mogard Maurice Mogard - SR - webbansvarig
 Maggan Cruseman Margareta Cruseman - SRF - ständig ledamot
  Ola Karlsson - UR - webbansvarig
 Jan Holmberg, vice ordförande SRTVIF Janne Holmberg - SVT - vice ordförande
Medlem i jutsuklubben, skytteklubben PS Skott och fotoklubben

  Andreas Haglund - SR - ledamot
  Ingela Håkansson - UR - ledamot