Styrelsen Foto

Ordförande:  Hans Österman. hans.osterman@svt.se
Vice ordf:  Tommy Karlsson.
Kassör: Lisbeth Sicking.
Ledamöter: Lasse Wedberg, Pia Molinder, Bilbo Lantto, Gunneli Leistam, Mari Tuulikari och Peter Möller.
 
Utställningsansvarig: Gunneli Leistam (med hjälp av övriga styrelsen).
Revisor: Mikael Öhrn.

Valberedning: Tommy Karlsson och Ulf Sandlund.
 

Postgiro 19 89 07-8

Avgifter: Medlemsavgift SR-Foto 150kr per år. (2016 höjdes medlemsavgiften till 150 kr) Ny medlem som betalt
medlemsavgiften efter första november får medlemskap även för det kommande året.
Betala in årsavgiften mm på Pg 19 89 07-8

Vid traditionell S/V teknik ingår numera ej kemikalier (för framkallning, avbrytbad och fix). Men det kan finnas
kvarlämnat som är fritt att använda.Fotopapper, brännbara CD/DVD skivor, s/v och färgkemi håller man med själv.

Fotolabbet (Mörkrum och Digitallabb) Fotolabbet ligger i KH-N2 PO 36. Detta är i motionsblocket i KH.

Fotolabbet bokas hos Lasse Wedberg 08-7845954.

 OBS!! Friskvårdsavdelningen låses kl 22.00 och då måste labbet vara utrymt!!