Styrelsen Eterklang

I körens styrelse sitter:

 

Annalena Granér /ordförande mailto:annalena.graner@sverigesradio.se

Pia Weisberg / kassör mailto:pia.weisberg@svt.se

Solveig Kjellgren / sekreterare mailto:solveig.kjellgren@sverigesradio.se

Marja-Leena Harju / webbansvarig mailto:marja-leena.harju@sverigesradio.se