Styrelsen Växjö

Styrelsen

Ordförande: Kim Ohlsson.
Sekreterare: Martin Ekeholm

Kassör: Jens Pehrson
Webbansvarig: Kim Ohlsson