SVT DYK

Hej och välkomna till SVT DYK hos SRTVIF (Sveriges Radio o Televisions Idrotts- och fritidsförening).

Styrelsen: 2019

Ordförande: Pierre Martin                          pierre.martin@sr.se

Kassör: Nenne Zetterberg-Sundqvist        nenne.zetterberg@sr.se                              

Sekreterare: Per Einarsson                       per.einarsson@svt.se                                

Ledamot: Jaan Joandi                                jaan.joandi@sr.se 

Ledamot: Hans-Gunnar Hogström            hans-gunnar.hogstrom@sr.se