Träna med TV

"Träna med TV" föddes ur programserien med samma namn 1963 och blev en förening 1967, numera en klubb inom SR/TV IF. Syftet var att bedriva hälso- och konditionstest under medicinsk och fysiologisk kontroll av Karolinska sjukhuset. Forskningsdelen är numera avslutad men gruppen fortsätter med renodlad hälsoträning/gympa.

Årsberättelse 2012
Vårterminen startade torsdagen den 19 januari och pågick till den 10 maj. Höstterminen pågick mellan den 4 oktober och 6 december. Under våren deltog 17 medlemmar aktivt och under hösten 18. Passiva medlemmar under våren var 9 och under hösten 7.
Terminsavgiften inkl medlemsavgift var 400 kr för vårterminen och 225 kr för höstterminen. Passiva betalade 40 kr/termin.
Gruppen har tränat flitigt under ledning "Maggan" Cruseman och Gunilla Sohls som vikarie när "Maggan" haft förhinder.
Flera medlemmar har kompletterat träningen med olika aktiviteter som simning, cykling och skidåkning.
Rainer har som vanligt åkt "Öppet Spår" och Stellan har deltagit i OKG-trampen.

Nedan träningsglada från vänster: Tore Ljungberg, okänd, Hans Ekman, Gun Hägglund, Kerstin Kind, Inga Heurlin (skymd), Ann-Britt Lindberg, Charlotte Norrlander, Bernt Bernholm. Bernholm var tillsammans med Folke Mossfeldt och Bengt Bedrup initiativtagare till Träna med TV.