Klangvagnen

"Klangvagnen är föreningen för dig med ett musikelektroniskt intresse. Vi ordnar träffar där vi bygger syntar, effekter och dylikt och sedan spelar på dem. Vi fördjupar våra kunskaper om hur ljud alstras, både elektroniskt och i mjukvara, och hur dessa sedan kan användas musikaliskt. Vi gör studiebesök, bjuder in gästföreläsare, lär oss hur man kan bygga, laga och modifiera musikutrustning samt lyssnar på och spelar elektronisk musik.
 
Vill du veta mer? Kontakta ordförande: ragnar.schon@sr.se"