För mer information kontakta ordförande Simon Rue via e-post simon.rue@sr.se

Klubbkontakt

Klangvagnen

Föreningen Klangvagnen startade 2017 av ett gäng glada entusiaster med ett gemensamt intresse för elektroniska instrument och musik.

 

Verksamheten har som ambition att synliggöra Sveriges Radios musikelektroniska arv, genom att stimulera medlemmarna att delta i aktiviteter med koppling till elektroniskt musikskapande och dess utrustning. Exempel på aktiviteter:

  • Bygga och laga elektroniska musikinstrument (även mekaniska, virtuella)
  • Demonstration av elektroniska musikinstrument
  • Jamsessions och musikskapande
  • Konsertverksamhet
  • Musiklyssning
  • Studiebesök
  • Gästföreläsare
  • Övriga aktiviteter som medlemmarna önskar

 

Föreningen Klangvagnen anordnar träffar där vi tillsammans bygger syntar och moduler. Förr i tiden fanns det en Klangvagn som användes för att skapa signaturer och ljudeffekter för produktionen. Ett av föreningens mål är att gemensamt bygga en ny och modern Klangvagn.

 

Vi har också träffar där vi gemensamt kommer överens om musikaliska uppdrag, dogmer, som vi sedan uppför för varandra.

 

Vi diskuterar elektroniska instrument och elektronisk musik – både modern musik och äldre elektroakustisk musik från tiden då Sveriges Radio startade upp Elektronmusikstudion, EMS.

 

Vi anordnar också gästföreläsningar för våra egna medlemmar.