Styrelsen

Ordförande - Susanne Cornelius, SVT

Vice ordförande - Jan Chronander, SVT

Sekreterare - Pia Molinder, SVT

Kassör - Maria Spångberg Persson, extern

Ledamot - Ingela Håkansson, UR

Ledamot - Andreas Haglund, SR

Ständig ledamot - Margareta Cruseman - SRF

Sveriges Radios och TVs

Idrotts- och Fritidsförening

På Sveriges Television startades redan på 50-talet en idrottsförening av Lennart Hyland, det la grunden för dagens SRTVIF.

Därefter, 1963, startades programmet "Träna med TV" med Bengt Bedrup, vilket inspirerade till att flera intresseföreningar startades på SR och SVT.


Innan dess, redan 1943, bildades RKT, Radions Kvinnliga Tjänstemannaklubb,

av kvinnor som inte fick vara fackligt anslutna på den tiden.

Den föreningen har sedan fortsatt som en intresseförening inom SRTVIF.

 

Sveriges Radio och TV:s Idrotts och Fritidsförening (SRTVIF) är idag en paraplyförening för föreningar och klubbar för de anställda vid Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion och Sveriges Radio Förvaltnings AB.


Föreningens uppgift är att stödja och uppmuntra dem som vill ägna sig åt olika motions- och fritidsintressen,  att organisera och aktivera skilda motions- och fritidsverksamheter samt aktiviteter i samarbete med Friskvården SRF.


Målsättningen är en ökad kontaktyta mellan medarbetare från de olika bolagen och dess olika yrkesgrupper, för bättre trivsel och välbefinnande, såväl under arbetstid som fritid.


För närvarande är cirka elva föreningar/klubbar aktiva inom SRTVIF

i Stockholm, och cirka nio i övriga landet - Göteborg, Malmö, Umeå, Falun och Östersund. Läs mer om dem under fliken "Klubbar".