Skytte på gång

Skytteklubben har för närvarande pausat sin verksamhet pga pandemin, vi hoppas på bättre tider framåt hösten.


Datum


Datum


Datum


Datum


Datum


PS Skott

Skytteklubben SRF Skott bildades våren 2015 av tre jakt- och skytteintresserade SVT:are.

Sedermera ändrades namnet till PS Skott.


Klubben vill erbjuda sina medlemmar från alla programbolag och SRF gemensamma övningstillfällen i både jakt- och sportskytte, och vara en förening för alla, med eller utan jägarexamen, som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter i framför allt jaktskytte.

Klubben vill främja gott kamratskap och naturupplevelser.


Vi äkert runt till olika skjutbanor, både inom- och utomhus, och skjuter lerduvor, kulgevär (både älgstudsare samt salongsgevär) samt pistol.


Under vinterhalvåret åker vi gärna till någon av de skjutbiografer som finns i Stockholmsområdet.


Vi arrangerar även uppskattade föredrag tillexempel om vad det föränderliga kulturlandsskapet innebär för flora och fauna.


Aktiviteterna i klubben har lett till att flera medlemmar har börjat skjuta på sin fritid även utanför klubben och en del har börjat jaga.


För mer information kontakta gärna ordförande Thomas Porsaeus via e-post thomas.porsaeus@svt.se.

Länkar till dokument:
Protokoll, årsredovisningar

Bildgalleri?!