VÅRKONSERT


Kören Vox Media avslutar sina 42 år som personalkör med en
LUNCHKONSERT 21 MAJ KL 12 I GUSTAV ADOLFSKYRKAN


Vi hälsar alla i vår kära och trogna publik välkomna till en stund med vår- och sommarsånger. Fritt inträde.
Vox Media

Vox Media bildades 1982 och är en fyrstämmig blandad kör med bred repertoar: visor, jazz, nytt och gammalt.


I Radiohuset där vi repeterar måndagar i studio 2 eller 3 har vi också lunchkonserter varje vår och jul och dessemellan har vi större temakonserter, ofta i Norska Kyrkan på söder.


Vår dirigent, Henry Turu är född i Estland och kantorsutbildad påErsta-Sköndal och han har redan genomfört flera stora körproduktioner.Han går nu kyrkomusikerutbildningen på Musikhögskolan och vi är mycketstolta och glada över att ha honom som dirigent.


För att kunna fortsätta som fyrstämmig kör har vi rekryterat basar och tenorer utifrån, men i damstämmorna är vi alla anställda eller pensionärer från public service-bolagen.