På gång i kören!


NYTT ÅR och NY KÖRTERMIN - vi startar 16 januari!

Det är ett jättebra tillfälle för dig som vill sjunga i kör att ansluta! Kom till vår repetition måndagar 17.30, ingen provsjungning men vår dirigent vill gärna lyssna på dig så du får sjunga i rätt stämma.

Vox Media vill ha fler sångare i alla stämmor, vi börjar som vanligt terminen med flera öppna repetitioner då du bara kan komma och lyssna eller pröva att sjunga med.


Frågor? Hör av dig till vår ordförande Sanna Nordell: sanna.nordell@telia.com


Vox Media

Vox Media bildades 1982 och är en fyrstämmig blandad kör med bred repertoar: visor, jazz, nytt och gammalt.


I Radiohuset där vi repeterar måndagar i studio 2 eller 3 har vi också lunchkonserter varje vår och jul och dessemellan har vi större temakonserter, ofta i Norska Kyrkan på söder.


Vår dirigent, Henry Turu är född i Estland och kantorsutbildad påErsta-Sköndal och han har redan genomfört flera stora körproduktioner.Han går nu kyrkomusikerutbildningen på Musikhögskolan och vi är mycketstolta och glada över att ha honom som dirigent.


För att kunna fortsätta som fyrstämmig kör har vi rekryterat basar och tenorer utifrån, men i damstämmorna är vi alla anställda eller pensionärer från public service-bolagen.


Vi välkomnar alla som vill sjunga med oss, vi har ingen provsjungning och har inga krav på körvana eller notläsning men vet att du snabbt lär dig och tränar upp röst, lyssnande och gehör och vet genom forskning hur otroligt bra friskvård körsången är!